Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

XIN NGƯỜI YÊN NGHỈ

Đây là bài thơ của cháu Phan Tự Trí 
kính viếng ông chú Trịnh Đức Trình.

XIN NGƯỜI YÊN NGHỈ

Trời đông sướt mướt thả dòng châu
Lặng lẽ Người đi hết bể dâu
Ly rượu sum vầy thành cách biệt
Tiếng cười hoan hỷ hóa buồn đau
Vừa đây những tưởng tràn hương ngát
Mới đó ngờ đâu đẫm lệ sầu
Gia tộc, cháu con gan ruột héo
Xin Người an nghỉ mãi ngàn thâu.

Cháu Đông Thái Phan Tự Trí
Kính bái
11 tháng 11 năm Mâu Tuất
(17 – 12 – 2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XIN NGƯỜI YÊN NGHỈ

Đây là bài thơ của cháu Phan Tự Trí  kính viếng ông chú Trịnh Đức Trình. XIN NGƯỜI YÊN NGHỈ Trời đông sướt mướt thả dòng...